ysokość opłaty miesięcznej jest ustalona z klientem w drodze negocjacji.
eny minimalne netto za miesięczną obsługę firmy: